Vysoký krvný tlak je nebezpečný, lebo nebolí. Väčšina ľudí sa preto i s hypertenziou cíti zdravo, hoci v ich tepnách prúdi krv pod veľmi silným a nebezpečným tlakom. Nejaké obdobie sa to nemusí nijako prejavovat, ale časom môžu byť dôsledky až fatálne. Preto je dobré poznať hodnoty svojho krvného tlaku, ako aj rizikové faktory.

Medzi faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku a tiež zhoršujú prognózu hypertenzie, patria:

• obezita – najmä v oblasti brucha (abdominálna obezita, tzn. obvod pása > 102 cm u mužov a > 88 cm u žien),

• vysoký vek – vyššie riziko hypertenzie hrozí po 45. roku veku, ešte významnejšie u mužov starších ako 55 rokov a žien nad 65 rokov,

• nevhodný spôsob života – najmä fajčenie, ale aj stres, nedostatok pohybu, nevhodné zloženie stravy,

• dedičné faktory – riziko je vyššie u ľudí, ktorých priami príbuzní trpia vysokým krvným tlakom, keďže môžu mať dedičnú predispozíciu na jeho rozvoj, rovnako ľudia, ktorí majú v rodinnej anamnéze predčasné kardiovaskulárne ochorenie – u mužov mladších ako 55 rokov a žien mladších ako 65 rokov,

• zvýšený cholesterol – rizikovým faktorom na vznik hypertenzie je celkový cholesterol 6,5 mmol/l, LDL cholesterol 

> 4,0 mmol/l a HDL cholesterol < 1,0 mmol/l u mužov a < 1,2 mmol/l u žien,

• iné ochorenia – niektoré majú vysoký krvný tlak ako príznak alebo dôsledok – napr. ochorenie obličiek, mozgovo-cievne a kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním… Hovoríme o sekundárnej hypertenzii a tvorí asi 5 – 10 % všetkých prípadov vysokého tlaku.

Vysoký tlak môže spôsobiť rôzne komplikácie

Pokiaľ je tlak na vnútornú stranu ciev zvýšený dlhodobo, poškodzuje sa ich výstelka, steny ciev hrubnú a znižuje sa ich poddajnosť, čo môže viesť k vzniku a rýchlejšiemu postupu aterosklerózy – kôrnateniu tepien. Ateroskleróza a zmeny stavby tepien, ktoré hypertenzia urýchľuje, môžu viesť k prasknutiu tepny a ku krvácaniu – k cievnej mozgovej príhode či srdcovému infarktu. Spomedzi orgánov zaťažuje vysoký krvný tlak najmä srdce, mozog, cievy, ako aj obličky a oči. Pacienti s hypertenziou majú tiež 2,5-krát vyššie riziko rozvoja cukrovky.

Diagnostika hypertenzie

Diagnóza arteriálna hypertenzia sa určí vtedy, ak je tlak opakovane vyšší alebo rovný 140/90 mmHg minimálne pri dvoch rôznych návštevách lekára. Pri určení diagnózy sa používa viacero metód: 

Opakované meranie krvného tlaku
Pri meraní by mal byť pacient v duševnom i vo fyzickom pokoji. Keďže samotné meranie krvný tlak zvyšuje (tzv. „efekt bieleho plášťa“), meranie sa viackrát opakuje, aby sa určil čo najpresnejší výsledok. Obyčajne sa tlak odmeria 3x počas jednej návštevy lekára a za výsledný tlak krvi považujeme priemernú hodnotu druhého a tretieho merania. U starších pacientov a diabetikov sa niekedy odporúča merať tlak v stoji. 

24-hodinové monitorovanie TK Sledovanie krvného tlaku počas 24 hodín sa odporúča najmä v týchto prípadoch:

• pokiaľ sú v rámci jedného alebo viacerých meraní zistené významné rozdiely v hodnote TK,

• ak sa objavia výrazné rozdiely medzi ambulantným a domácim meraním,

• ak je vysoký tlak nameraný u človeka s nízkym kardiovaskulárnym rizikom,

• u ľudí rezistentných na liečbu alebo pre potreby výskumu. 

Odobratie anamnézy – najmä rodinná anamnéza kardiovaskulárnych ochorení. 

Laboratórne vyšetrenia – vyšetrenie moču a krvi, cholesterolu, obličkovej funkcie…
Iné vyšetrenia – niekedy sa ako súčasť diagnostiky hypertenzie môžu vykonať EKG, ultrazvukové vyšetrenie tepien, vyšetrenie bielkoviny v moči, vyšetrenie očného pozadia a pod. Pri komplikovanej hypertenzii sa môžu vyšetrovať funkcie mozgu, srdca a obličiek.

Ako liečiť vysoký tlak

Primárna hypertenzia, ktorá nie je dôsledkom iného ochorenia, je obyčajne celoživotné ochorenie, a preto si vyžaduje aj celoživotnú liečbu.

Cieľom liečby je:

• dosiahnuť hodnoty krvného tlaku do 140/90,

• maximálne znížiť celkové dlhodobé riziko kardiovaskulárnej chorobnosti a úmrtnosti,

• redukcia všetkých odstrániteľných rizikových faktorov – fajčenie, cholesterol, hodnoty cukru, liečba pridružených ochorení.

Okrem medikamentóznej liečby každý, kto má vysoký krvný tlak, 

by mal rozhodne dodržiavať tieto odporúčania:

• pravidelné meranie krvného tlaku a spolupráca s lekárom,

• zanechanie fajčenia – je hlavným rizikovým faktorom vzniku srdcovocievnych ochorení, zvyšuje riziko náhlej smrti, postihnutia tepien, poškodzuje cievne steny; po zanechaní fajčenia sa riziko ochorení srdca a ciev rýchlo znižuje,

• zníženie telesnej hmotnosti u ľudí s nadváhou alebo obezitou,

• zníženie konzumácie alkoholu,

• zvýšenie telesnej aktivity – aspoň 30 – 45 minút 3- až 4x do t ýždňa znižuje krvný tlak,ako aj srdcovú frekvenciu, spotrebu kyslíka pre srdce, záťaž pre srdce i hmotnosť, ktorá je tiež rizikovým faktorom vysokého tlaku,

• obmedzenie užívania liekov, ktoré môžu zvýšiť zadržiavanie vody a sodíka v organizme,

• zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny, zníženie príjmu tukov,

• zníženie príjmu soli.

Ak sa chcete dozvedieť viac o imuite, kliknite tu.

Predchádzajúci článokGurmánske zážitky
Ďalší článokBylinnou zubnou pastou nič nepokazíte, práve naopak!