Možno sa už obzeráte, aký program by bol najlepší pre vaše deti počas letných prázdnin. Množstvo rodičov hľadá možnosti v detských táboroch. O tom, ako si vybrať ten najlepší sme sa pozhovárali so zakladateľom združenia Táborčatá a skúseným animátorom Mariánom Makvom alias Majkym.

Marián, na čo je podľa vás dobrý letný tábor?

No predsa aby si rodičia oddýchli! 🙂 

Tábory sú samozrejme užitočné preto, že rodičia potrebujú deťom zmysluplne vyplniť program počas prázdnin a len máloktorý rodič si zároveň môže vziať mesiace dovolenky. Zároveň vieme, že v súčasnej dobre majú deti počas školy primálo fyzického pohybu a zúfalo málo trávia čas v prírode. To všetko sa stalo ešte vypuklejším počas pandémie Covid 19. Deti skutočne túžia po obyčajnej, uvoľnenej hre s kamarátmi. Tak má podľa mňa vyzerať bezstarostné leto každého dieťaťa. 

Z webovej stránky je ťažké spoznať kvalitu tábora. Rodičom Veľmi pomôže, ak sa aspoň telefonicky spoja s organizátorom

Ako si podľa vás rodičia majú vybrať tábor pre svoje deti?

Možností výberu letných táborov je dnes neuveriteľne veľa — sú tematické tábory zamerané na rôzne športy, kontakt so zvieratami, výtvarné umenie, či dokonca tvorbu youtube videí. Aj my zriaďujeme každoročne tematické tábory, prioritou je však pre nás stále zdravý pohyb — a to najmä v prírode — a tvorba pevných kamarátskych väzieb. Možnosť slobodne sa vyblázniť na lúke, pri vode, v lese, nadväzovať hodnotné vzťahy s rovesníkmi aj staršími účastníkmi, zažiť ten super pocit zo spoločnej hry. Čiže presne to, ako vyzeralo snáď každé leto našich rodičov. A presne to, čo deťom najviac chýbalo počas pandémie.

Dajú sa tie chýbajúce dva roky počas jedného tábora dobehnúť?

Po takmer dvoch rokoch strávených doma za počítačom deti potrebujú dve veci: pohyb v prírode a skutočnú socializáciu. Videli len svojich najbližších, tváre na Zoome a potom ľudí zakrytých rúškami práve v tom citlivom období, kedy sa učia rozoznávať komplexné emócie čítaním mimiky. Deti — rovnako ako dospelí — potrebujú na precítenie vzťahov aj “fyzično”, reálny blízky kontakt, hru naživo, rozprávať a smiať sa spolu bez bariér moderných technológií. A či to môžu dobehnúť? Je to určite lepšie, ako nič. A keď viete, čo robíte, za týždeň sa toho s deťmi dá zažiť skutočne veľa. Pre ešte dobrodružnejšie leto máme tento rok v ponuke popri denných táboroch aj pobytový tábor pod stanmi. 

Môžete mať Ten najdetailnejšie premyslený program, ale keď sa animátor nedokáže naladiť na deti a prepojiť ich, nebude to fungovať

Aké tábory ponúka vaše združenie?

Na Slovensku každoročne fungujú najrôznejšie tematické tábory, no pre nás je najdôležitejšie — tým že sme v meste — aby sme sa čo najviac priblížili skvelému letu u babky na dedine, s partiou kamarátov. To práve facilitujeme prostredníctvom našich animátorov. Tam je kľúčový ľudský faktor. Môžete mať ten najdetailnejšie premyslený, úžasný program, ale keď sa animátor nedokáže naladiť na deti a prepojiť ich vzájomne, nebude to fungovať. Animátori musia mať prirodzenú autoritu, ktorá funguje aj v kamarátskej atmosfére, a k deťom sa správať s úctou a v línii s princípmi rovnocennosti.

Akí by mali byť dobrí táboroví animátori?

My vyberáme animátorov podľa zásadného kľúča: že majú pre túto prácu vášeň a že to jednoducho “vedia” s deťmi. Nikto z nás to nerobí z nejakých zištných dôvodov. A nepotrebujeme len absolventov pedagogickej školy; za tie roky máme know-how, ktoré vieme nových animátorov naučiť, ale musia mať s deťmi dobrý raport a musí ich to baviť. To je aj to, čo vo finále oceňujú nielen naše decká, ale aj rodičia, a prečo sa k nám deti rok čo rok vracajú. Organizujeme tiež pre ne výlety aj počas školského roka. Dobré mnohoročné vzťahy môžete vidieť aj v tom, že ak je to nevyhnutné, deti ráno napríklad do tábora privezieme my. 

Každé dieťa je samostatná osobnosť.

Ako ste sa dostali k práci s deťmi? 

Prvýkrát som k práci s deťmi pričuchol pred 13 rokmi, práve ako dobrovoľnícky letný animátor. Odvtedy som sa stal vychovávateľom a letné tábory pod hlavičkou nášho občianskeho združenia organizujem už sedem rokov. Od roku 2015 nám rukami v rámci združenia Táborčatá prešli stovky detí. 

Ako k deťom vo vašich táboroch pristupujete?

Každé dieťa je samostatná osobnosť. To je základný princíp, ktorému podriaďujeme svoje vedenie jednotlivých skupín. Na našich táboroch má jeden animátor na starosti maximálne 10 detí, jedným z dôvodov je práve to, aby dokázal deti dostatočne dobre spoznať a prispôsobiť im program. Na denných táboroch zaraďujeme deti do skupín podľa veku (6-8 r., 9-12 r.) a na tohtoročný stanový tábor môžu ísť deti od 10 do 15 rokov (ak by bol záujem o vekovú výnimku, stačí nám zavolať a dohodnúť sa). 

Cieľom je, aby deti odstránili bloky, ktoré im môžu brániť plnohodnotne si užiť oddych v tábore.

V čom sú tábory, ktoré pripravujete, iné?

Veľká časť našej práce sa odohráva vo fáze prípravy. Školenia animátorov, detailná príprava programu, pomôcok, prostredia. Program musí dávať zmysel; nielen v rámci každého dňa, ale aj ako celok v rámci celého turnusu. Každá jedna aktivita, ktorú do programu vkladáme, má svoj vlastný špecifický cieľ, respektíve súbor cieľov. Denný program vždy prebieha v akomsi pomyselnom “oblúku”, kedy deti prvými činnosťami postupne mentálne i fyzicky zahrievame, kdesi v strede tá aktivita vrcholí a ku koncu dňa spomaľujeme a “uzatvárame procesy”, aby deti stihli zážitky spracovať a neprišli domov rodičom ako “z divých vajec”. V rámci celého táborového týždňa zase rátame s tým, že spočiatku sa deti vzájomne nepoznajú, takže sa orientujeme na vzájomné spoznávanie a tvorenie vzťahov, takisto budovanie individuálnej sebadôvery. Koncom týždňa už program môže byť menej štruktúrovaný, pretože deti si potrebujú užiť aj “neorganizovanú zábavu” s novými priateľmi. To samozrejme neznamená, že to je len nekontrolovaný chaos — je to priestor pre výživné detské “blbnutie”, na ktoré účastníci táborov budú spomínať ešte celé roky, pričom sa stále nesie v duchu kooperácie a vzájomného rešpektu.

A čo jedlo? Ako sa u vás deti stravujú?

Na jedle si potrpíme. Rovnako ako nám leží na srdci zdravý pohyb v exteriéri, aj poctivé jedlo má spolutvoriť tento prirodzený, zdravý obraz. Na denných táboroch servírujeme desiatu, obed a olovrant, keďže deti sú u nás od 9:00 do 18:00. Vyhýbame sa pritom fast foodu, používame kvalitné mäso a ryby, veľa zeleniny a ovocia. Pitný režim je samozrejmosťou. A ak si občas dáme s deckami aj pizzu, tak ju zaručene vybeháme. 😉 

Aký program budete tento rok ponúkať v tematických táboroch?

Tento rok máme opäť skvelý program. Jednou z hlbších tém denného tábora bude napríklad šikana – kde spadá aj cyber šikana, o ktorej sa možno rodičia len začínajú dozvedať, no deti v tomto svete žijú už niekoľko rokov. Čoraz mladšie deti sú užívateľmi smartphonov a tabletov, sú aktívne na sociálnych sieťach. Rodičia im často nevedia pomôcť sa na tejto scéne orientovať, pretože sami vyrastali bez týchto technológií, takže nepoznajú tie nástrahy. Scitlivujeme deti k témam diverzity, pomáhame im naučiť sa prijímať inakosť, individualitu každého. Učíme ich, že nie všetko, čo vidia na internete, je zákonite pravda. Učíme ich efektívnym sebaobranným technikám. 

Ako denný tábor ponúkame aj program zameraný na sebaobranu a lasergame. Tento tábor nie je o tom, že urobíme z detí bitkárov; práve naopak. Deti, ktoré ovládajú základy bojových techník, sú zvyčajne menej agresívne pri riešení konfliktov. Zameriame sa na princípy účinnej sebaobrany, zlepšenie koordinácia pohybov, ale aj zvýšenie sebadôvery. U dnešných detí sú nebývale časté úzkosti a depresie, a to nielen v teenagerskom, ale už aj pred-teenagerskom veku, s čím súvisí aj pocit neistoty; tak s tým chceme niečo urobiť. Dať deťom pocit vlastnej kompetencie. V tomto tábore bude súčasťou režimu každý deň aj lasergame — ako hodnotné pohybové oživenie programu. Hodnotné aj z toho hľadiska, že lasergame je pomerne nákladná zábava a u nás ju budú mať decká každý deň. 

Mojou srdcovkou je tento rok aj tábor Relax with English — celý tábor prebehne čisto v angličtine, a aby to nebolo také jednoduché, prídu aj lektori zo zahraničia. Vieme, že deti sa v skutočnosi radi učia niečo nové, keď ich to zaujíma, alebo keď sa pri procese učenia bavia. Zapamätajú si tak omnoho viac, ako keď sa len mechanicky memorujú slovíčka. Takže presne tento mechanizmus využívame — kopec zábavy v cudzom jazyku, kedy decká ani nevedia, že sa vzdelávajú. Ak sa však niekto necíti úplne sebaistý v angličtine, samozrejme im pomôžeme; nemá to byť o tom, že budú stratení v mori cudzej reči. 

www.taborcata.sk

Predchádzajúci článokINŠPIRÁCIE pre krásne veľkonočné dekorácie za pár eur
Ďalší článokPobyty so Štátnou účelovou dotáciou pre dôchodcov SR