Kým sú deti malé, všetko sa učia pozorovaním. Tak ako dozrieva ich nervová sústava a vyvíjajú sa kognitívne schopnosti, pribúdajú nové možnosti, ako si veci osvojovať. Oveľa viac si zapamätajú, no memorovanie nie je jediná cesta a mnohým deťom tento spôsob učenia prináša viac škody ako úžitku. 

Nielen cudzie jazyky, ale mnohé iné veci sa bez ohľadu na vek najlepšie naučíme v prirodzenom prostredí a vtedy, keď nás to zaujme a upúta. „Ponorenie sa do problematiky je jednoznačne cesta k úspechu pri osvojovaní si nových vecí, nadobúdaní poznatkov alebo schopností takým spôsobom, že ich následne vieme prirodzene používať a aplikovať,“ potvrdzuje študijná poradkyňa pre deti a dospelých Johana Hermannová z jazykovej školy Berlitz. Touto metódou sa vzdeláva po celom svete už viac ako 140 rokov. „Výborné výsledky vo vzdelávaní dosahujú nielen dospelí, ale aj deti od útleho veku a dokonca aj deti s poruchami pozornosti a učenia,“ dodáva.

Tajomstvo je v zaujatí

Kým niektoré deti sa učia ľahko a hravo úplne všetko, iné môžu zažívať špecifické komplikácie, čo sa odráža napríklad v problémoch s čítaním, počítaním, písaním či so sústredením. Ak deti trpia spomínanými poruchami učenia, neznamená to, že sa nedajú vzdelať, potrebujú len správny prístup. „Naše skúsenosti dokazujú, že aj deti s rôznymi formami porúch učenia ako dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia či dysortografia sa dokážu naučiť cudzí jazyk a následne ho používať bez problémov a prirodzene,“ pokračuje Johana Hermannová. Rozhodujúce je podľa nej deti v prvom rade zaujať. Keďže každé dieťa je iné, treba preň nájsť nielen vhodný obsah, ale najmä spôsob,“dodáva študijná poradkyňa.

Školy a centrá vzdelávania majú rôzne metódy, ako s deťmi, ktoré trpia poruchami učenia, pracovať. Pútavé sú pre deti najmä hodiny, na ktorých sa s lektorom zaoberajú rôznymi témami – zaujímavé zvieratá, olympijské športy, voľný čas, obľúbené jedlá alebo napr. ako recyklovať -, ktoré sú prispôsobené ich veku a jazykovej úrovni. Tým sa zvyšuje šanca reálne dieťa zaujať, a tak prehĺbiť jeho jazykové znalosti. 

„Dôležité je aj vzdelanie lektorov a to, aby vedeli nájsť a aplikovať takú formu prístupu k dieťaťu, pri ktorej sa učí ľahšie a efektívnejšie. U nás im v tom pomáhajú aj naše vlastné praktické učebné pomôcky a školenia zamerané na výučbu a prácu s deťmi,“ delí sa o skúsenosti študijná poradkyňa z Berlitz.

Pochopiť znamená osvojiť si

Zamyslite sa, ako sa vám učí lepšie. Keď si máte zapamätať hromadu informácií alebo keď nové informácie a poznatky získavate v kontexte a vďaka tomu si ich zapamätáte prirodzene? „Je dokázané, že proces učenia u detí aj u dospelých je efektívnejší, ak počas neho dochádza k porozumeniu. Aj preto je pre výučbu a získanie sebavedomia v používaní cudzieho jazyka ideálne, ak doň človek preniká čo najprirodzenejšie,hovorí J. Hermannová.

Napríklad jazyková výučba metódou Berlitz je aktívne a zábavné animované učenie, pri ktorom sa dá vďaka gestám a iným druhom animácie do veľkej miery pochopiť kontext úplne prirodzene.

Treba poznať aktuálny stav

„Aby to fungovalo, musí byť splnená ešte jedna veľmi dôležitá podmienka, a to aby bola presne zmeraná úroveň jazyka alebo iného predmetu, v ktorom sa má dieťa ďalej vzdelávať. Ďalšie vzdelávanie musí na túto úroveň nadviazať,“ upozorňuje poradkyňa z Berlitz. 

Ak však úroveň aktuálnych znalostí nie je správne otestovaná a zmeraná, ďalšie vzdelávanie nemusí byť efektívne. Dieťa sa buď učí to, čo už vie, čo je, samozrejme, nuda, alebo mu chýbajú základy, na ktorých by stavalo, a preto nemôže z učiva absorbovať toľko, koľko je inak schopné. „Nie vždy je vhodné, ak súrodenci navštevujú ten istý jazykový kurz, obzvlášť ak vieme, že ich jazyková úroveň nie je rovnaká. Pre rodičov je to logisticky určite menej náročné, ale pokiaľ deti ovládajú jazyk na rozličnej úrovni alebo napredujú inou rýchlosťou, odporúčala by som zvážiť pre každé dieťa taký kurz, ktorý vyhovuje jeho potrebám. Samozrejme, je to individuálne, niekedy súrodencom vyhovuje byť spolu v jednej skupine. Určite odporúčame poradiť sa so študijným poradcom, ktorý vám rád pomôže pri rozhodovaní,“ uzatvára Johana Hermannová.

Predchádzajúci článokOlivy v každej kuchyni
Ďalší článokSyndróm karpálneho tunela: Nová civilizačná choroba?