fbpx

POZNÁME DOBRE SVOJE TELO A DUŠU?

0
Na naše zdravie vplýva mnoho faktorov, ktoré sú podmienené nielen našou telesnou, ale i duševnou stránkou. Vzťah medzi telom a dušou už stáročia skúma psychosomatická medicína. Názov pochádza zo starogréčtiny, kde „psyché“ znamená duša a „soma“ telo.

Detoxikácia organizmu

1
Už v dávnej minulosti tibetskí a egyptskí liečitelia vedeli, že ak si chceme zachovat zdravie, musíme ho udržiavat v ideálnom stave. Významnú úlohu pri zachovávaní pevného a stabilného zdravia zohráva detoxikácia a revitalizácia organizmu. Ľudský...

Dehydratácia a jej dôsledky

0
Na pitný režim si pomaly zvykáme. Fľaška s pitnou vodou sa stáva súčasťou tašiek, kabeliek a bez nej nevychádzame z bytu. Prirodzene, že ide o nekalorické nápoje, hlavne vodu, čistú alebo s nízkou či strednou mineralizáciou. Potreba tekutín je individuálna záležitosť a závisí od viacerých faktorov.

Atopický ekzém. Estetický aj zdravotný problém

1
Medzi najčastejšie ochorenia u detí patrí atopický ekzém. Postihuje takmer každé štvrté dieťa a nastupuje veľmi skoro – niekedy už v prvom roku života. Hoci sa hovorí, že deti z tohto ochorenia vyrastú, do dospelosti prechádza v približne 30 – 40 % prípadoch. Kým u detí sa prejavuje na celom tele, v dospelom veku sú prejavy ochorenia obmedzené najmä na miesta kožných záhybov (lakťové jamky, oblasť pod kolenami, krk...) a okolia očí.
- Advertisement -