Zlá kvalita vzduchu hrozí aj v interiéroch. Ako tomu zabrániť?

Znečistený vzduch môže spôsobovať celý rad zdravotných problémov. Reč však teraz nie je o vzduchu, ktorý dýchame vonku, ale o tom, aké škodliviny na nás číhajú v interiéroch. Pozreli sme sa na tri druhy priestorov, ktoré sú znečisteniu vystavené vo vysokej miere a odborníka na stavebníctvo sme sa spýtali, čo s tým možno robiť.

Vzduch v domácnostiach môže byť v znepokojivom stave

Možno by ste to ani nepovedali, no vzduch v domácnostiach môže byť často znečistený tak, ako by ste sa nadýchli pri rušnej ceste. Útočia na nás pele a alergény, v starých domoch sú to často plesne, ktoré škodia našim dýchacím cestám a v neposlednom rade nás ohrozuje formaldehyd. Kvalita vzduchu býva výrazne nízka v starších domoch a zdravotné problémy, ktoré to môže vyvolať, netreba brať na ľahkú váhu. Majú dokonca aj svoj spoločný názov – syndróm chorých budov. Ide o jav, kedy sa aspoň 20 % užívateľov budovy dlhodobo sťažuje na príznaky ako je podráždenie očí, sucho a škrabanie v nose a hrdle, bolesti hlavy, únava či problémy s pokožkou. Dá sa takýmto problémom predchádzať a ako ich riešiť, keď už vznikli?

Ľubomír Kováč, ktorý sa úpravám interiérov venuje už od roku 1998 hovorí: „Veľkú časť práce našej stavebnej firmy tvoria práve stavby a rekonštrukcie rodinných domov. Často sa pritom stretávame s požiadavkou na spríjemnenie bývania pre rodiny s deťmi, ľudí so zdravotným znevýhodnením či alergikov. Využívame na to predovšetkým sadrokartónové konštrukcie, ktoré pomáhajú pri kvalite vzduchu, konkrétne sadrokartónové dosky s technológiou Activ’Air. Dodnes spomínam na pani, ktorá neverila, že prestavba s použitím takýchto sadrokartónových dosiek dokáže zlepšiť kvalitu života jej syna, ktorý trpel mnohými alergiami. Veľmi rýchlo sa ukázalo, že v prerobených podkrovných priestoroch sa syn cítil zdravotne najlepšie.“

Ľubomír Kováč, realizátor úprav interiérov a exteriérov  

V školách je dôležitá kvalita vzduchu aj zvukový komfort

Okrem domácností trávia deti najviac času v škole, napriek tomu sú mnohé školské zariadenia v nedostatočnom stave. Aj z toho dôvodu prešli v roku 2021 rekonštrukciou Súkromná základná škola Dotyk a Súkromná základná umelecká škola Dotyk sídliace v Ružomberku. „Rekonštrukcia budovy školy bola v našom prípade už potrebná. Prioritou pre nás bolo, aby sme deti vzdelávali v kvalitnom prostredí, pretože veríme, že prostredie vychováva. Našim cieľom bolo čisté, estetické, moderné prostredie školy, ktoré ponúka dostatok priestorov na edukáciu,“ hovorí zriaďovateľka školy pani Elena Šlávková. Podľa jej slov sa rekonštrukcia školy zameriavala na zlepšenie kvality vzduchu, estetiku priestoru, ale aj jeho odhlučnenie. S výsledkom je nadmieru spokojná ona aj deti.

Pokiaľ ide o rekonštrukčné práce, stavba ako škola má svoje špecifické

usmernenia dané legislatívou. Týkajú sa napríklad požiarnej bezpečnosti, dodržaná musí byť určitá výška, svetelnosť či predpísaná plocha v metroch štvorcových na jedno dieťa.

Ľubomír Kováč, ktorý sa na rekonštrukcii Základnej umeleckej školy podieľal, hovorí: „Pri rekonštrukcii sa kládol dôraz na akustické vlastnosti, ale aj zdravé prostredie, najmä pokiaľ ide o vzduch. Vďaka použitiu technológie Activ´Air®  je v triedach omnoho príjemnejší vzduch bez formaldehydu, čo určite ocenia nielen žiaci s alergiami. Keďže okrem čistého vzduchu je pre žiakov dôležitý aj akustický komfort, ktorý prispieva k tomu, aby sa v priestoroch cítili príjemne, volili sme tiež materiály, pomocou ktorých sme zabezpečili dôkladnú zvukovú izoláciu – napríklad v učebni hudobnej výchovy alebo v miestnosti pre špeciálneho pedagóga, kde získajú žiaci, učitelia a rodičia potrebné súkromie.

Ako na čistý vzduch v nebytových priestoroch?

Pokiaľ ide o čistotu vzduchu v interiéroch, nebytové priestory ako predajne či nákupné centrá sú samostatnou kapitolou. Denne sa nimi „premelie“ množstvo ľudí, nehovoriac o tom, aké škodlivé látky sa môžu uvoľňovať z uskladneného tovaru či zariadenia predajne. Taký formaldehyd sa totiž často uvoľňuje práve v novozariadených priestoroch – nachádza sa v nábytku, kobercoch, textíliách či hračkách… Ako príklad môže poslúžiť rekonštrukcia obchodu so športovým zariadením Adam Sport v Ružomberku. Ten vznikol v holopriestore bez vnútorného vybavenia, kde bola vybudovaná predajňa, sklad, kancelária a sociálne zariadenia, všetko navrhnuté so zreteľom na estetiku tohto špecifického priestoru, ako aj celový príjemný pocit zákazníkov.

Ľubomír Kováč hovorí: „Sadrová omietka, ktorá bola použitá v predajni, mala za úlohu docieliť príjemné prostredie a zaujímavý vzhľad, teda miesto, kam sa budú zákazníci radi vracať. V takýchto typoch priestorov je vždy na mieste zvážiť použitie sadrokartónu s technológiou Activ´Air® od značky Rigips, ktorý zabezpečí ľahší, príjemnejší vzduch na dýchanie pre zamestnancov i zákazníkov.“